Načítání obsahu...
O společnosti

Předmět podnikání

Základem činnosti společnosti OZO Ostrava s.r.o. je poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady, tedy především:

Sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z měst a obcí

OZO Ostrava zajišťuje celý komplex služeb pro města a obce ve své svozové oblasti. Svozovou oblast společnosti OZO Ostrava s.r.o. tvoří město Ostrava a dalších 37 měst a obcí v regionu: Albrechtičky,Bernatice, Bílov, Bohuslavice, Čavišov, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Fulnek, Hať, Horní Lhota, Hladké Životice, Jistebník, Kateřince, Klimkovice, Kozmice, Krmelín, Kujavy, Kyjovice, Ludgeřovice, Olbramice, Petřvald (NJ), Píšť, Pustějov, Řepiště, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šilheřovice, Tísek, Velká Polom, Velké Albrechtice, Vřesina (NJ), Vřesina u Hlučína, Závada, Zbyslavice - to činí cca 400 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje.

Sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování průmyslových, nebezpečných a živnostenských odpadů

Služby pro podnikatelské subjekty mají komplexní charakter. Pro nakládání s nebezpečným odpadem slouží vlastní sklad nebezpečných odpadů, který je zároveň havarijním skladem pro příjem nebezpečných odpadů z mimořádných událostí, které jsou likvidovány na území města Ostravy Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Centra tísňového volání.

Výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadů

Linka na výrobu náhradního paliva zpracovává odpady vhodné pro výrobu certifikovaného paliva PALOZO II. Surovinou pro výrobu jsou spalitelné odpady obsahující plasty, papír, dřevo a textil dodávané podnikatelskými subjekty a vytříděné spalitelné složky komunálního odpadu (objemný odpad, plasty). Výrobek slouží jako náhrada za černé uhlí při výrobě cementu v cementárnách. Kvalitu vyrobeného náhradního paliva sleduje vlastní laboratoř OZO Ostrava s.r.o.

Třídění a lisování plastů

Dotřiďovací linka, na které se ze svezeného separovaného plastového odpadu třídí materiály vhodné k materiálové recyklaci (PET lahve, polyetylénové fólie, tvrdé plasty, nápojové kartony), je doplněna lisovacím zařízením a napojena na linku na výrobu náhradního paliva pro cementárny, díky čemuž jsou svezené separované plastové odpady v maximální možné míře využity.

Jímání bioplynu a výroba elektřiny

Společnost OZO Ostrava s.r.o. provozuje vlastní skládku odpadů kategorie O v Ostravě-Hrušově, která je komplexně zabezpečena proti negativním vlivům na životní prostředí. Její nedílnou součástí je i systém odplyňovacích vrtů a na něj navazující stanice skládkového plynu. Bioplyn odčerpaný ze skládky je využíván k výrobě elektřiny.

Ekologická výchova

Výchovu a osvětu v oblasti správného nakládání s odpady zajišťuje Centrum odpadové výchovy. Školám ve svozové oblasti nabízí několik vzdělávacích pořadů přizpůsobených věku návštěvníků, pro ostatní obyvatele svozové oblasti organizuje osvětové kampaně.