Načítání obsahu...
{txt5}
KOMPOSTÁRNA OZO HLÁSÍ: VYPRODÁNO!

O obnovení prodeje kompostu a zeminového substrátu vás budeme informovat.

{txt5}
KOMPOSTÁRNA OZO HLÁSÍ: VYPRODÁNO!

O obnovení prodeje kompostu a zeminového substrátu vás budeme informovat.

{txt5}
KOMPOSTÁRNA OZO HLÁSÍ: VYPRODÁNO!

O obnovení prodeje kompostu a zeminového substrátu vás budeme informovat.

{txt5}
KOMPOSTÁRNA OZO HLÁSÍ: VYPRODÁNO!

O obnovení prodeje kompostu a zeminového substrátu vás budeme informovat.

{txt5}
KOMPOSTÁRNA OZO HLÁSÍ: VYPRODÁNO!

O obnovení prodeje kompostu a zeminového substrátu vás budeme informovat.

{txt5}
KOMPOSTÁRNA OZO HLÁSÍ: VYPRODÁNO!

O obnovení prodeje kompostu a zeminového substrátu vás budeme informovat.

{txt5}
NAVŠTIVTE REUSE CENTRUM OSTRAVA

Dejte starým věcem nový život.

{txt5}
NAVŠTIVTE REUSE CENTRUM OSTRAVA

Dejte starým věcem nový život.

{txt5}
NAVŠTIVTE REUSE CENTRUM OSTRAVA

Dejte starým věcem nový život.

Pro občany

Pro občany

Pro firmy

Pro firmy

Vzdělávání

Vzdělávání
S OZO k čistějšímu životnímu prostředí

S OZO k čistějšímu životnímu prostředí

O společnosti OZO Ostrava

O společnosti OZO Ostrava

Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá až do roku 1949. Technické a zahradní služby města Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování odpadu z města a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. Po roce 1990 byla rozpočtová organizace pro nakládání s domovním odpadem transformována na organizaci příspěvkovou a posléze k 30. 6. 1995 na společnost s ručením omezeným. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování odpadů.

Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností občanů města Ostravy a místy zpětného odběru elektrospotřebičů.

Aktuality

OZO a jeho svozová oblast v roce 2020:

337 zaměstnanců

337 zaměstnanců

se staralo o Vaše odpady a o to, aby co nejvíce z nich bylo využito materiálově či energeticky.

4817 tun skla

4817 tun skla

vytřídili občané svozové oblasti OZO, aby tento cenný materiál mohl být recyklován.

4817 tun skla

8 362 tun papíru

skončilo v modrých kontejnerech a výkupnách v Ostravě a dalších 37 městech a obcích, kde se OZO stará o komunální odpady.

9 150 tun plastu

9 150 tun plastu

svezlo OZO ze žlutých kontejnerů, do kterých spolu s plastem sbírá i nápojové kartony a kovové obaly.

14 946 tun zeleně

14 946 tun zeleně

zpracovala kompostárna OZO v Hrušově na kvalitní kompost a zeminový substrát.

14 946 tun zeleně

14 043 tun objemného odpadu

odevzdali občané svozové oblasti do sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů nebo při mobilních svozech.

Jsme všude s Vámi