Česká verze | English version

Služby pro občany a obce » Sběrné dvory

O státních svátcích mají otevřeno sběrné dvory v Porubě, Zábřehu, Přívoze a Kunčicích.

Mapa a otevírací doby sběrných dvorů v ostravě

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů.

Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m3 (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).

Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích!

 

Ve sběrných dvorech OZO mohou obyvatelé městských obvodů statutárního města Ostravy bezplatně odevzdat:

  • objemné odpady (nábytek, koberce ...)
  • nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
  • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě a Přívoze a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově (PO-PÁ 7-17 SO 7-14)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

Větší množství zeleně a větví mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově! (PO-PÁ 7-17, SO 7-14)

Stavební odpady přijímá za úplatu většina sběrných dvorů v Ostravě, mimo Krásné Pole a Proskovice. 
Cena za likvidaci stavebních odpadů se ve sběrných dvorech stanovuje podle objemu a typu odpadu:
suť (cihly, drobný beton bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky):
10 l (kbelík).............. 5 Kč
20 l (pytel) .............. 10 Kč
400 l (menší vozík)... 200 Kč
750 l (větší vozík)......350 Kč
směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokarton, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla...):
10 l (kbelík)..............20 Kč
20 l (pytel) .............. 30 Kč
400 l (menší vozík)... 600 Kč
750 l (větší vozík)......1000 Kč
Stavební odpady a sutě nesmí obsahovat nebezpečné odpady (např. eternit, azbest).

Okna a dveře přijímají všechny ostravské sběrné dvory za úplatu.
Cena za likvidaci: okenní křídlo 30 Kč/ks, dveře 50 Kč/ks, rám (okna i dveří) 10 Kč/ks.

Prodej kompostu a zeminového substrátu v menším množství ve všech sběrných dvorech od 1.4. do 31.10.

Cena baleného kompostu i substrátu ................................... 25 Kč/18 l
Cena nebaleného kompostu i substrátu v SD Poruba ......... 20 Kč/25 l