Česká verze | English version

Vzdělávání

Pro školy

Základním a středním školám ve svozové oblasti OZO Ostrava nabízí Centrum odpadové výchovy šest typů vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny o systému nakládání s odpady v této oblasti a o správném nakládání s odpady.

Programy se objednávají elektronicky.

Vysoké školy mohou využít možnosti exkurze na skládku komunálního odpadu a k třídicím a zpracovatelským linkám OZO Ostrava.

Kontakt: 596 251 241, cov@ozoostrava.cz

Pro veřejnost

Pro širokou pořádá OZO Ostrava zpravidla jedenkrát za dva roky Den otevřených dveří, kde si mohou návštěvníci prohlédnout svozovou i zpracovatelskou techniku. Pro děti bývá v tento den připravena spousta zábavných soutěží, i možnost vyzkoušet si popelářskou práci. Domů si pak odnesou nejen drobné dárky, ale i originální suvenýr – fotografii na stupátku popelářského auta.

Pro obchodní partnery

Firmám a organizacím, pro které OZO Ostrava zajišťuje komplexní služby při nakládání s odpady, připravíme pro jejich zaměstnance „na míru“ přednášku o odpadovém hospodářství, včetně ukázky dalšího zpracování odpadů v provozech OZO Ostrava.

Kontakt: 596 251 254, obchod@ozoostrava.cz

20.03.2018Velikonoce a odpady
Blížící se Velikonoce nepřinesou změny v provozu OZO Ostrava.

Aktuality

Odpovědi na nejčastější dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj odpadový problém?
Zeptejte se přímo!
captcha