Česká verze | English version

Vzdělávání

Pro školy

Základním a středním školám ve svozové oblasti OZO Ostrava nabízí Centrum odpadové výchovy šest typů vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny o systému nakládání s odpady v této oblasti a o správném nakládání s odpady.

Programy se objednávají elektronicky.

Vysoké školy mohou využít možnosti exkurze na skládku komunálního odpadu a k třídicím a zpracovatelským linkám OZO Ostrava.

Kontakt: 596 251 241, cov@ozoostrava.cz

Pro veřejnost

Pro širokou pořádá OZO Ostrava zpravidla jedenkrát za dva roky Den otevřených dveří, kde si mohou návštěvníci prohlédnout svozovou i zpracovatelskou techniku. Pro děti bývá v tento den připravena spousta zábavných soutěží, i možnost vyzkoušet si popelářskou práci. Domů si pak odnesou nejen drobné dárky, ale i originální suvenýr – fotografii na stupátku popelářského auta.

Pro obchodní partnery

Firmám a organizacím, pro které OZO Ostrava zajišťuje komplexní služby při nakládání s odpady, připravíme pro jejich zaměstnance „na míru“ přednášku o odpadovém hospodářství, včetně ukázky dalšího zpracování odpadů v provozech OZO Ostrava.

Kontakt: 596 251 254, obchod@ozoostrava.cz

16.01.2017Probíhá svoz stromečků
Od 9. 1. do 3. 2. 2017 sváží OZO na ostravských sídlištích vánoční stromečky.

Aktuality

Odpovědi na nejčastější dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj odpadový problém?
Zeptejte se přímo!
captcha