Načítání obsahu...
O společnosti

Žádost o sponzorský příspěvek

Odešlete svou elektronickou žádost - nejpozději do 60 dní obdržíte odpověď, zda vaší žádosti vyhovíme.

!!! Doporučujeme s touto časovou prodlevou počítat již při podání žádosti - tzn. sponzorský příspěvek by měl být žádán na akci/projekt, který se nekoná dříve než alespoň 6 týdnů (v případě letních prázdnin 8 týdnů) od podání žádosti.

Žadatel:

O podporu mohou žádat právnické osoby soukromého (ziskového i neziskového) i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava

Předmět žádosti:

Stručný popis akce/aktivity, na kterou je sponzorský příspěvek určen

Vyplňte zdůvodnění

Povoleno je maximálně 2000 znaků

Položky označené * jsou povinné. Bez vyplnění není možné formulář odeslat