Načítání obsahu...
O společnosti

Směsný komunální odpad

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle obecně závazné vyhlášky města nebo obce. Ta stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (obec uzavře smlouvu se svozovou firmou a v ní definuje frekvenci a četnost svozu).

Co sem patří?

  • odpad z běžného chodu domácnosti mimo separované složky odpadu

Kam odpad vyhodit?

  • běžné popelnice a kontejnery - typy nádob:


popelnice 80 l

popelnice 80 l

popelnice 120 l

popelnice 120 l

popelnice 240 l

popelnice 240 l

kontejner 1100 l

kontejner 1100 l

Popelnice navíc

Pokud Vám nestačí kapacita popelnice přistavené v rámci obecního systému, lze si u OZO Ostrava za úplatu objednat další.