Načítání obsahu...
O společnosti

Objemný odpad

Zajišťujeme svoz a odstranění objemného odpadu. Jedná se například o starý nábytek, koberce, sanitární techniku apod. Realizujeme hromadný svoz velkoobjemového odpadu nebo na základě požadavků přistavujeme a odvážíme velkoobjemové kontejnery v dohodnutých termínech a lokalitách.

Co sem patří?

  • nábytek, koberce, matrace, textil ...
  • Neodkládejte objemný odpad vedle popelnice – vytváříte tak černou skládku!

Kam s ním?

Kontejnery nebo sběrné dvory

O rozmístění velkoobjemových kontejnerů  či provozování sběrných dvorů v obcích a městech rozhodují obecní (městské) úřady. Ty mají povinnost informovat své občany o tom, kdy a kde budou kontejnery přistaveny, případně o provozní době sběrných dvorů (většinou tyto informace najdete na webových stránkách úřadu, v tištěných zpravodajích, na nástěnce přímo na úřadě apod.).


Mohu si objednat velkoobjemový kontejner a kolik to stojí?

  • přeprava (podle ujetých kilometru při přistavení a odvezení kontejneru)
  • pronájem kontejneru (podle poctu dní, po které bude kontejner přistaven)
  • nakládka a vykládka kontejneru (podle doby manipulace s kontejnerem)
  • likvidace odpadu (podle hmotnosti a druhu odpadu).

Službu lze objednat na eshop.ozoostrava.cz.