Načítání obsahu...
O společnosti

Nebezpečný odpad

Co sem patří?

Nebezpečné odpady z domácnosti (baterie, akumulátory, barvy a laky, ředidla, chemikálie, léky, motorový nebo fritovací olej ...)


Kam s ním?

Na příslušném odboru obecního/městského úřadu nebo na webových stránkách obce/města zjistí občané, který způsob sběru a svozu obec zvolila.