Načítání obsahu...
O společnosti

2022

Podporované téma projektů pro rok 2022

Zelená pro Ostravu
Podpoříme projekty zaměřené na výsadbu a údržbu zeleně na území města Ostravy. Podmínkou projektu je realizace aktivit na veřejně přístupných místech na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku (příp. čestné prohlášení žadatele o vlastnictví pozemku).
Oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o. (http://www.ozoostrava.cz/pro-obcany/ostatni-obce/svozova-oblast-ostatni).
Realizace projektů bude podpořena z prostředků veřejné sbírky Veřejná zeleň města Ostravy, která probíhá v rámci činnosti Reuse centra Ostrava.
Rozpočet předkládaných projektů není nijak omezen, ovšem požadovaná výše příspěvku od OZO se musí pohybovat v rozmezí 20-150 tis. Kč. Výše spoluúčasti není stanovena.


FORMULÁŘE PRO ŽADATELEHARMONOGRAM

7. 1. 2022 - vyhlášení výzvy
28. 2. 2022 - uzávěrka příjmu žádostí
březen - hodnocení žádostí, výběr podpořených, podpisy smluv
duben - říjen - realizace projektů
květen - listopad - dodání závěrečných zpráv (vždy do 14 dní po ukončení realizace projektu)

Žádosti budou projednány v průběhu března 2022. O výsledku budete informováni nejpozději do 11. 3. 2022.
Do konce března proběhne podpis smluv s podpořenými žadateli.