Načítání obsahu...
O společnosti

Systém řízení společenské odpovědnosti

V OZO Ostrava s.r.o. uplatňujeme body Demingova cyklu v praxi, a to následovně:

 • Plánujeme CSR aktivity – včetně cílů, odpovědnosti, finančních zdrojů, oblasti CSR, do
  které aktivita spadá a zainteresovaných stran, které budou aktivitou dotčeny, a to vše
  tak, aby CSR aktivity byly v souladu se směřováním společnosti (je nastavena Politika CSR, která navazuje na Vize, poslání a hodnoty společnosti).
 • Realizujeme CSR – průběžně monitorujeme, jak se nám CSR daří, reportujeme aktivity (pravidelné porady a soustavná činnost Týmu CSR).
 • Vyhodnocujeme CSR – aktivity hodnotíme z hlediska dosažení stanovených cílů, dodržení
  rozpočtu, případných zpětných vazeb dotčených zainteresovaných stran
  a z hlediska přínosu pro společnost (win-win). Toto hodnocení zveřejňujeme tak, aby bylo dostupné všem zainteresovaným stranám (Zpráva CSR).
 • Zlepšujeme CSR – revidujeme aktivity a cíle, přehodnocujeme systém monitoringu
  a reportování, rozvíjíme nové CSR aktivity (např. Tematická výzva, Reuse centrum Ostrava).