Načítání obsahu...
O společnosti

Pro žadatele

Obecné podmínky pro poskytování podpory

 • O podporu mohou žádat právnické osoby soukromého (ziskového i neziskového) i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava.
 • Je poskytována v souladu se zákonem o regulaci reklamy a rozumíme jí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora.
 • Je u ní vyžadováno protiplnění, nejčastěji formou propagace obchodní značky sponzora.
 • Může být poskytnuta ve formě finančního obnosu (smlouva o reklamě a propagaci).
 • Může být poskytnuta formou služby (smlouva o spolupráci).
 • Bývá poskytnuta na jednorázové aktivity nebo akce (projekty) ve svozové oblasti OZO Ostrava.
 • Ve výjimečných případech může být poskytnuta i na dlouhodobější projekty.

Žádosti

 • Žádosti jsou přijímány v elektronické podobě prostřednictvím stanovených formulářů.
 • Formulář Žádosti o sponzorský dar naleznete v sekci Jak pomáháme.
 • Formuláře žádosti v rámci Tematické výzvy jsou zveřejněny pro každý rok samostatně a naleznete je v sekci Tematická výzva u aktuálního roku.
 • Žádosti jsou schvalovány Týmem CSR. Žádosti o sponzorský příspěvek jsou projednávány na každoměsíčních poradách. Projednávání žádostí v rámci Tematických výzev se řídí zveřejněným harmonogramem.
 • Odesláním žádosti nevzniká nárok na získání příspěvku.

Publicita

Úspěšný žadatel se zavazuje ve všech písemných materiálech (pozvánky, plakáty, letáky, přihlášky, tiskové zprávy, závěrečné zprávy, zpravodaje apod.) a na veřejných vystoupeních, jakož i na sociálních sítích a na svých webových stránkách, které používá pro svůj podpořený projekt, propagovat „OZO Ostrava s.r.o.“, a to během i po realizaci projektu uveřejněním loga společnosti.

Dříve, než půjdou všechny tištěné materiály podpořeného projektu vytvořené příjemcem příspěvku do tisku, a také když příjemce příspěvku zveřejní logo OZO Ostrava s.r.o. na svých webových stránkách nebo sociálních sítích, je povinen zaslat jak materiály v elektronické verzi, tak i link na webovou stránku, kde je dané logo OZO Ostrava s.r.o. uvedeno, ke schválení zástupci Týmu CSR OZO Ostrava s.r.o.