Načítání obsahu...
O společnosti

Jak pomáháme

Podporované oblasti


Typy podpor

Tematická výzva
  • žádosti jsou přijímány dle stanoveného harmonogramu
  • výše podpory na konkrétní projekt není omezena, projekty ovšem musí být v souladu s tématy, jejichž podpora je na dané období stanovena jako prioritní
  • žádost schvaluje Tým CSR
  • žádosti pro rok 2019 ZDE
Sponzorský příspěvek
  • jeden žadatel může žádat vícekrát za rok
  • může být poskytnuta finanční částka nebo bezplatná služba
  • žádost schvaluje Tým CSR, který se schází každý měsíc
  • žádosti jsou přijímány elektronicky průběžně během roku, ovšem poskytování sponzorského příspěvku je velmi omezeno
  • žádost ZDE