Načítání obsahu...
O společnosti

Tematická výzva


Tematické výzvy jsou stanoveny pro každý kalendářní rok.


Podporovaná témata projektů pro rok 2018

  • Zelená pro Ostravu (projekty zaměřené na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy; oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.)
  • Nové možnosti využití vytříděného odpadu - PLASTY (výzkumná činnost; oprávnění žadatelé: školská zařízení /SŠ, VOŠ, VŠ/, která působí v ČR)
  • Nový život starým věcem (podporujeme kreativní či praktické nápady na opakované využití věcí, které už nepotřebujete, ale které ještě mohou dále posloužit veřejnosti; oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.)

Formuláře pro žadatele

Harmonogram

Vyhlášení Tematických výzev 2018

24.1.2018

Příjem elektronických žádostí:

24.1.-30.4.2018

Uzávěrka příjmu žádostí:

30.4.2018

Vyrozumění o výsledku schvalovacího procesu + případné podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku:

do konce května 2018

Realizace projektů:

červenec - listopad 2018

Dodání závěrečné zprávy:

do 14 dní po ukončení realizace projektu


Přehled podpořených projektů v roce 2018

výzva

žadatel

název projektu

schválená výše podpory (Kč)

Zelená pro Ostravu

Vzájemné soužití o.p.s.

Ukliďme si kolem sebe

58 500 Kč

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace

Zelenější školka v srdci Přívozu

50 000 Kč

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

Ekohrátky 2

30 000 Kč

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Pro krásnější Nemocnici MNO

55 000 Kč

Technické Služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Estetizace parku na ul. Slovenská

123 000 Kč

Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú.

Komunitní park Tržnice

165 000 Kč

Nový život starým věcem

GAUDE z.s.

Instalace z vyřazených jízdních kol a invalidního vozíku

42 000 Kč

Spolek šťastných dětí (Školička motýlek)

Nové pokusy ve starém kabátě

43 000 Kč

Stará aréna s.r.o.

Vestibul Interier / kreativní dílna

280 000 Kč

 

Přehled podpořených projektů v roce 2017

výzva

žadatel

název projektu

schválená výše podpory (Kč)

Zelená pro Ostravu

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida

Zkrášlení školního dvora a přilehlého prostranství

50 000,-

Domov pro seniory Kamenec

Zkrášlení zahrady přilehlé k objektu

180 000,-

Junák - Český skaut

Mobilní záhony

11 000,-

MŠ Blahoslavova

Ekohrátky barevné zahrádky

50 000,-

Jak zvýšit míru materiálového a energetického využití komunálního odpadu

VŠB-TUO

Ekonomická a ekologická negativa skládkování

90 000,-