Česká verze | English version

O společnosti » Tematická výzva

Jak pomáháme

Společnost OZO Ostrava s.r.o. podporou místní komunity usiluje o zlepšení kvality života v regionu své působnosti, rozvoj společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Chceme, aby v nás místní organizace měly silného partnera při realizaci svých environmentálních aktivit.

Tematické výzvy jsou stanoveny pro každý kalendářní rok. 

 

Podporovaná témata projektů pro rok 2017

- Zelená pro Ostravu (projekty zaměřené na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy; oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.)

Jak snížit množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládkách (výzkumná činnost; oprávnění žadatelé: školská zařízení /SŠ, VOŠ, VŠ/, která působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.)

- Jak zvýšit míru materiálového a energetického využití komunálního odpadu (výzkumná činnost; oprávnění žadatelé: školská zařízení /SŠ, VOŠ, VŠ/, která působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.)

 

Formuláře pro žadatele

 

Harmonogram

Příjem elektronických žádostí: 16.5.-18.6.2017
Uzávěrka příjmu žádostí: 18.6.2017
Vyrozumění o výsledku schvalovacího procesu + případné podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku: do konce června 2017
Realizace projektů: červenec - listopad 2017
Dodání závěrečné zprávy: do 14 dní po ukončení realizace projektu

  

Přehled podpořených projektů pro rok 2017

Děkujeme za Váš zájem o zapojení OZO Ostrava s.r.o. do Vašich aktivit. Každá přijatá žádost byla individuálně posouzena Týmem CSR.

výzva žadatel název projektu schválená výše podpory (Kč)
Zelená pro Ostravu Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Zkrášlení školního dvora a přilehlého prostranství 50 000,-
Domov pro seniory Kamenec Zkrášlení zahrady přilehlé k objektu 180 000,-
Junák - Český skaut Mobilní záhony 11 000,-
MŠ Blahoslavova Ekohrátky barevné zahrádky 50 000,-
Jak zvýšit míru materiálového a energetického využití komunálního odpadu VŠB-TUO Ekonomická a ekologická negativa skládkování 90 000,-

   

Publicita

Úspěšný žadatel se zavazuje ve všech písemných materiálech (pozvánky, plakáty, letáky, přihlášky, tiskové zprávy, závěrečné zprávy, zpravodaje apod.) a na veřejných vystoupeních, jakož i na sociálních sítích a na svých webových stránkách, které používá pro svůj podpořený projekt, propagovat „OZO Ostrava s.r.o.“, a to během i po realizaci projektu uveřejněním loga společnosti.

Dříve, než půjdou všechny tištěné materiály podpořeného projektu vytvořené příjemcem příspěvku do tisku, a také když příjemce příspěvku zveřejní logo OZO Ostrava s.r.o. na svých webových stránkách nebo sociálních sítích, je povinen zaslat jak materiály v elektronické verzi, tak i link na webovou stránku, kde je dané logo OZO Ostrava s.r.o. uvedeno, ke schválení zástupci Týmu CSR OZO Ostrava s.r.o.

 

Loga ke stažení

barevné pozitivní (.png)

barevné negativní - zelené vykřičníky (.png)

barevné negativní - modré vykřičníky (.png)

černobílé pozitivní (.png)

černobílé negativní (.png)

20.11.2017V prosinci začne zimní svoz zeleně
V Ostravě začne od prosince zimní svoz odpadu z BIO popelnic.

Aktuality

Odpovědi na nejčastější dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj odpadový problém?
Zeptejte se přímo!
captcha